Štampa

Merenje ketona u krvi

Merenje ketona u krvi

Kada bi trebalo meriti KETONE u krvi ?

Ko ima najviše koristi od testiranja ketona u krvi?

Pedijatrijski pacijenti koji boluju od dijabetesa

- Pomoć roditeljima da brzo reaguju kod rastuće ketoacidoze
Da se razlikuju simptomi ketoacidoze od drugih dečijih bolesti

Dijabetes u trudnoći

- Da bi se izbegao rizik po fetus od izlaganja ketonima
- Korisnici insulina tokom bolesti ili stresa
- Da bi se kontrolisao rizik od ketoacidoze i da se pravovremeno spreči razvoj ketoacidoze

Korisnici insulinske pumpe

- Uslučaju kad je pumpa neispravna i postoji mogućnost povećanja nivoa ketona u krvi

 

 
 Zašto bi trebalo meriti KETONE u krvi ? 

Merenje ketona u urinu

Merenje ketona u krvi

Merenje acetoacetata

Merenje β-hidroksibutirata

Indirektno merenje ketona iz cirkulacije

Direktno merenje ketona iz cirkulacije

Pokazuje nivo ketona u krvi od pre 2 – 4 sata

Pokazuje trenutni nivo ketona u krvi

Merenje ketona u urinu

Merenje ketona u krvi

Lažno pozitivni (kaptopril)

Lažno negativni (vitamin C)

Nema interferencija s čestim lekovima (npr. kaptopril i vitamin C)

Lažno pozitivne rezultate daje premali unos tecnosti (i obrnuto)

Rezultat ne zavisi od unosa tecnosti (osim kod ozbiljno dehidriranih)

Neredovno korišcene trake izložene vazduhu daju netačna merenja

Tačnost garantuju individualno pakovane test trake u foliji