Štampa

FreeStyle Precision trake

FreeStyle Precision Trake

Najnovija test traka za merenje glukoze u krvi

Sve FreeStyle Precision test trake su individuano pakovane kako bi se zaštitile od spoljnih uticaja (temperature, vlage, svetlosti, izloženosti kiseoniku), koji bi mogli uticati na stabilnost naprednih hemijskih supstanci.

- Folija FreeStyle Precision test traka se otvara jednostavnije od svih dosadašnjih.
- Jednostavan način aplikacije uzorka
- Jedan aparat - dve vrste traka - dve vrste merenja (glukoza i ketoni)

 

 

 

 

 

Folija FreeStyle Precision test traka se otvara jednostavnije od svih dosadašnjih

Jednostavan način aplikacije uzorka

Dve vrste test traka - jedan aparat: